אלום טיב בע"מ  |  היוזמה 26 א.ת. צפוני אשדוד |  ת.ד. 12356  |  מיקוד 77524